Policys för Lunds nations Hus

 

Vårt reglemente hittar du under hyresreglemente. Här hittar du våra policys, specifikt vår GDPR policy. Har du några frågor är du välkommen att kontakta våra husförmän på hus@lundsnation.se