Styrelsen

Inspektorer

 • Stefan Sveningsson
  Stefan Sveningsson Inspektor
 • Susanna Pålsson Helander
  Susanna Pålsson Helander ProInspektor

Kuratel

 • Espen Lever
  Espen Lever Prokurator Social (PQS)
 • Johanna Wickberg
  Johanna Wickberg Senior
 • Michael Welsapar
  Michael Welsapar Kurator (Q)