LUNDS NATIONS ÅRGÅNGAR

“Föreningen har till ändamål att sammanföra förutvarande och nuvarande medlemmar av Lunds Nation för att knyta banden mellan äldre och yngre generationer inom Nationen fastare samt att stödja Lunds Nations verksamhet”.

Lunds nations årgångar – Lunds nations alumniförening

 

Historia

Redan när Nationens första nationshus invigdes 1959 väcktes tanken första gången om en stödförening men det var först i mars 1962 som ett stort antal nationsmedlemmar samlades för att förverkliga planerna. Gamla Årgångars förste ordförande var den då nyss avgångne inspektorn C G Ahlström, som 1965 efterträddes av dåvarande inspektorn Carl H Lindroth. 1968 valdes hedersledamoten och Storjätten i Finnorden Knut Borglin till ordförande, en post som han hade ända till 1995 då han efterträddes av Nationens proinspektor Rolf Lindroth. Bland ledamöterna i den första styrelsen märks nuvarande hedersledamöterna Bengt Hjelmqvist och Hans Ingemansson. Till revisorer valdes första gången Stig Andersson och Ulf Alfredson, uppdrag som de behöll ända till 1998. En annan långvarig styrelseledamot är sekreteraren Kaj Lundgren. Han valdes 1963 till sitt ämbete som han behöll ända till 1995. Knut Borglin och Kaj Lundgren har valts till Hedersordförande resp Hederssekreterare.

2002 valdes Bengt Hjelmqvist till Lunds Nations Årgångars första Hedersledamot, en titel som Knut Borglin och Kaj Lundgren även kan betitla sig efter beslut vid Årsmötet 2003.

Vid årsmötet 2004 ändrades föreningens namn till Lunds Nations Årgångar.

 

Om LNÅ idag

Lunds Nations Årgångar träffas ett par gånger om året. Vi har besökt de flesta av stadens sevärdheter genom åren. Hitta det nyaste programmet under fliken program!

Medlemmarna kallas också till vissa av Nationens festligheter, så som novischfesten, gåsamiddagen, julfesten, första maj lunchen och inte minst  Finnfesten i mars månad varje år!

 

Hur blir jag medlem?

 

För att bli medlem i Lunds Nations Årgångar inbetalas Kr 100 till bankgiro 283-1634 eller Kr 1000 för ständigt medlemskap.

Kom ihåg att du kan också donera valfritt belopp till Lunds Nations årgångar. Nettot av vår verksamhet tillfaller i en eller annan form Lunds Nation. Beloppet insätts på samma bankgiro. Skriv “Donation” på talongen.