Husstyrelsen

Husstyrelsen på Lunds Nation är av nationsstyrelsen ålagd uppgiften att förvalta nationens fastigheter. De arbetar ideellt för nationen och bistår med välbehövd erfarenhet och kompetens för att Lunds Nations medlemmar ska ha någonstans att bo idag och i framtiden.

 • Stefan Sveningsson
  Stefan Sveningsson Inspektor
 • Mathilda Helander
  Mathilda Helander Kurator (Q)
 • Johanna Wickberg
  Johanna Wickberg Senior
 • Ulla Neppelberg
  Ulla Neppelberg Ledamot
 • Lars Birve
  Lars Birve Ordinarie Ledamot
 • Paul Pierce
  Paul Pierce VD Arkivet AB
 • Martti Niilekselä
  Martti Niilekselä Ordförande