Historia

Lunds nations historia

Nationens liv har ändrat åtskilligt under sina år, men det finns ändå några gemensamma nämnare. På nationen härskar alltid glädje, öppenhet och vänskap.

Lunds Nation historia börjar redan under 1600-talet, men då som en del av den Skånska Nationen. Denna bildades någon gång mellan 1668 och 1674. Man vet inte exakt när, men första gången den skånska nationen omtalas är i ett protokoll daterat 30 maj 1674. Universitetet och därmed även nationerna tvingas dock under några år lägga ner sin verksamhet. Orsaken till detta är det skånska kriget som varar till 1682. Efter freden återuppstår universitetet och därmed även nationerna.

1697 ansåg man att nationen var för stor och beslöt att blekingarna skulle bilda en egen nation. I denna ingick även studenter födda i Kristianstad, förmodligen för att den Blekingska Nationen annars hade blivit för liten. 1833 bestämmer man sig för att dela upp den skånska nationen i 6 avdelningar: Lunds-, Lunds distrikts-, Malmö-, Landskrona-Helsingborgs-. Ystads- och Christianstads afdelning. Varje avdelning hade sin egen avdelningskurator, men man beslöt att behålla gemensam nationskurator och inspektor. 1889 sammanträdde den skånska nationen för sista gången och en delning i 5 olika nationer, Lunds-, Malmö-, Helsingkrona-, Sydskånska- och Kristianstad nation, trädde i kraft den 1 jan 1890. Under den första terminen som Lunds Nation hade vi 67 medlemmar, att jämföra med dagens ca 3 800.

1959 invigde nationen sitt bostadshus. Man hade länge tvistat om huruvida man skulle köpa en sportstuga, husbåt eller bostadshus. Efter ett flertal om- och tillbyggnader står detta hus att beskåda på Agardhsgatan 1 där förutom 140 bostäder, även nationens expedition och gillestugor befinner sig. Läs mer om husets historia här.

Lunds Nations historia är nu inte bara våra olika sammanslagningsformer eller traditioner utan även våra medlemmar. Ända sedan 1674 har ett stort antal mer eller mindre namnkunniga personer funnits i nationens direkta närhet, både som medlemmar och hedersledamöter. Exempel på nutida sådana är tex Max von Sydow, K-G Hammar, Knut Borglin, Ingrid Schrewelius, Hans och Gad Rausing och Ingvar Kamprad. Andra betydelsefulla personer är nationens inspektorer ända från Christian Cavallin (1890) till Hampus Lyttkens (1965), Per-Olof Glantz (1992), Nils Dahlgren (1998), Thomas Johannesson (2008) och vår nuvarande Inspektor Stefan Sveningsson.

Trots nationens långa historia är organisationen idag i allra högsta grad levande. Ett stort antal studenter passerar dagligen vår entré. Verksamheten har under årens lopp förändrat sig, men består idag av novischer, luncher, brunch, torsdagssittning, lördagssittningen Penn Station, Klubb Penthouse, Puben burgers and shakes, jazzklubb, fredagsresturang, IT, PR, tvätt och vik, idrott, kultur, DJ, baking, pluggcafé, vieri, bal, sittningar och diverse andra fester. Aktiva medlemmar kommer och går, men alla sätter de sin prägel på nationens framtid. Lunds Nations historia är medlemmarnas historia, det är vi som är nationen. En sak vi alla är överens om är att: Lunds Nation är bäst i stan.