Valberedning

Lunds Nations valberedning träffas varje vår och höst för att hjälpa till med att få fram lämpliga personer till nationens förtroendeposter, som sedan väljs på nationsmötet. Valberedningens arbete bygger på att de aktiva inom nationen kommer och pratar med oss om vad de anser om kandidaterna och hur de vill att nationen ska styras i framtiden. Valberedningen arbetar självklart under tystnadsplikt.

Är man intresserad av att ställa upp på någon förtroendepost, eller vet någon som man tror skulle passa bra till en viss post, kontaktar man valberedningen. Det är aldrig fel att nominera sig själv eller att nominera många andra, det ger oss ett bra underlag för vårt arbete. OBS: Det är viktigt att ni skickar med kontaktuppgifter till de kandidater ni nominerar!

Ansökan och bokning av valberedningsintervju sker via mail till valberedning@lundsnation.se.

Viktiga datum för vårens valprocess

20/2 Sista dagen att lämna in förslag på kandidater till intresselistan till valberedningsordförande

25/2 Sista dagen att kandidera till en förtroendepost

29/2-1/3 Valberedningsintervjuer!

8/3 Senast denna dag kommer valberedningen att ha slutfört sitt arbete.

10/3 Senast denna dag kommer valberedningen att anslå listan över sina nominerade kandidater.

31/3 (kl 12.00) Sista dagen man kan inkomma med motförslag till kurator om man vill motkandidera mot valberedningens förslag.

7/4  Nationsmöte med val!

 

Valberedningen består av

Andreas Anderberg, ordförande
Judit Olofsson, ledamot
Martin Marinkov, ledamot
Nadine Stofkoper, suppleant
Erik Sveningsson, seniorsrepresentant
Sebastian Nilsson, seniorsrepresentant

Kontakt

Vill du prata om något angående valberedningen, ställa frågor om valberedningsprocessen eller posten du vill söka, eller om du har något att berätta är du alltid välkommen att ringa till ordförande Andreas Anderberg (0761958681). Valberedningen arbetar under sträng tystnadsplikt så det du säger till oss kommer att stanna hos oss! Ansökan och bokning av valberedningsintervju sker via mail till valberedning@lundsnation.se.

Läs gärna valberedningens handlingsplan om du undrar mer om hur valberedningens arbete går till.