Inneboende/samboende och andrahandsuthyrning

Inneboende/samboende

I våra korridorsrum är det inte tillåtet att bo fler än 1 person, men om du bor i lägenhet på Lunds nation kan du ha inneboende/sambo. Oavsett om det är en eller flera av er som står på kontraktet måste alla som bor i lägenheten uppfylla kraven för att få bo i någon av våra bostäder, och styrka detta med studieintyg när det efterfrågas. Vid inflytt måste den inneboende/sambon besöka husexpen för att ge kontaktuppgifter samt styrka sitt medlemskap i nationen. Följs inte dessa regler tilldelas kontraktsinnehavaren en varning, och vid upprepning kan hyreskontraktet förverkas.

Är din sambo inte student eller färdig med sin utbildning tidigare? Då går det att söka dispens för att få bo i nationens bostäder, förutsatt att den som står på kontraktet fortfarande studerar. För mer information, kontakta husförmännen. Var ute i god tid när du söker dispens.

Andrahandsuthyrning

Som boende i en av Lunds nations bostäder har du möjlighet att hyra ut ditt rum eller lägenhet i andrahand i högst 12 månader (två terminer) sammanlagt. Detta får du göra först när du har bott på nationen i minst 6 månader. Du får inte hyra ut i andrahand efter att du har sagt upp eller flyttat ut ur lägenheten.

Om du flyttar till annan ort men inte studerar får du bara hyra ut i 6 månader samt söka dispens för uthyrningen. Blanketter för detta hittar du hos husförmännen.

Om du inte ska flytta till annan ort beviljas bara andrahandsuthyrning vid samboprövning. Mer information om det finns längre ner.

När du hyr ut i andrahand på Lunds nation måste du ha som intention att fortsätta dina studier i Lund efter uthyrningsperioden.

Den du hyr ut till i andrahand måste uppfylla samma krav som alla boende:

  • studera vid Lunds universitet eller annat universitet i Öresundsregionen
  • vara medlem i Lunds nation

Inför och under andrahandsuthyrning

Innan eller i samband med inflytt måste du som kontraktsinnehavare tillsammans med din andrahandshyresgäst komma förbi husexpeditionen för att ge husförmännen kontaktuppgifter samt styrka sitt medlemskap på nationen.

Både du som kontraktsinnehavare och din andrahandshyresgäst måste skriva under nationens egna andrahandskontrakt. Utöver detta får man självklart ha ett eget kontrakt om det behövs. Andrahandskontraktet går att få på mail och att hämta på husexpeditionen. Notera att kontraktet även ska undertecknas av husförman. Om utlåning eller uthyrning sker utan husförmans medgivande ska utlåningen eller uthyrningen upphöra omedelbart och en skriftlig varning tilldelas den boende.

Under uthyrningen måste både du som kontraktsinnehavare och din andrahandshyresgäst skicka in intyg på att ni båda studerar.

Om du hyr ut möblerat får du i enlighet med hyresrättsföreningens lag lägga till max 10-15 procent på din ordinarie hyra.

Andrahandsuthyrning under sommaren

Under sommaren får man hyra ut till någon som inte studerar, då detta kan vara svårare att hitta när terminen inte är igång. Vid andrahandsuthyrning under sommaren godkänns detta genom att du som kontraktsinnehavare + andrahandsgästen kommer till husförmännen under husets expeditionstider. Detta så att husförmännen får ett ansikte på de som bor i husen.

Samboprövning

Om du och din partner vill testa att bo ihop – så kallad samboprövning – kan du få hyra ut din bostad i andrahand i max 12 månader. Blanketter för dispens för samboprövning kan du få på mail eller hämta direkt på husexpeditionen.

Observera att den totala tiden för andrahandsuthyrning på Lunds nation alltid är max 12 månader. Du kan alltså inte göra en samboprövning om du redan har hyrt ut i två terminer!

Övriga regler kring andrahandsuthyrning

  • Uthyrning via hemsidor och tjänster som Airbnb är strängt förbjudet.
  • Andrahandshyresgästen ges inte förtur till bostaden vid uppsägning.