Inflytt, utflytt, nycklar & chip

Inflyttning

Nyckelutlämning

Inflyttning sker normalt den första helgfria vardagen i månaden. Husförmännen kontaktar dig som inflyttande hyresgäst var och när nycklarna kan hämtas, men utlämningen sker i regel mellan klockan 16-17 på husexpeditionen på Agardhsgatan 1. I de fall det är möjligt att flytta in tidigare meddelar husförmännen dig via e-post.

Hemförsäkring

Oavsett om du hyr korridorrum eller lägenhet ska du teckna egen hemförsäkring. Lunds nations försäkring täcker inte skador på dina egna tillhörigheter eller i din bostad. Det är du som kontraktsinnehavare som är ansvarig och ersättningsskyldig om det uppstår skada i bostaden genom ditt vållande, eller genom vårdslöshet från någon som tillhör ditt hushåll eller besöker dig (gäller även om du har tillstånd att hyra ut i andra hand).

Deposition

Du som hyresgäst betalar en deposition i samband med första hyran. Depositionsbelopp framgår på ditt hyreskontrakt.

Utflyttning

Uppsägning

Du säger upp ditt hyresavtal genom att fylla i en uppsägningsblankett och maila till vår ekonomiansvariga. Uppsägningstiden kan inte förkortas, utan träder alltid i kraft den första dagen i kommande kalendermånad. Detta innebär att om du ska flytta från din bostad t.ex. 1/5, måste du säga upp ditt hyresavtal senast den 31/3 om du har en månads uppsägningstid. Här är uppsägningablanketten: Uppsägningsblankett. Vänligen fyll i denna digitalt.

Besiktning

När du flyttar ut ska bostaden besiktigas av vaktmästaren eller husförmännen. Bostaden ska då vara överskådlig med egendomar ska vara ihoppackade och bostaden ska vara fullständigt städad. Städlista hittar du här.

Observera att du som kontraktsinnehavare bör vara med vid besiktningen om du vill ha möjlighet att åtgärda eventuella skador/undermålig städning. Godkänns inte besiktningen pga städning tas en städfirma in och kostnaden för detta dras från din deposition