Viktig information angående Covid-19

Lunds nation informerar

Den 29 mars 2020 trädde ändringen av förordningen om förbud om att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i kraft. Ändringen innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tillsvidare inte får hållas.  Med anledning av detta samt minska risken för smittspridning har Lunds nation valt att stänga ned all verksamhet från och med onsdagen den 1 april tills vidare.

Våra expeditionstider är framöver mellan 11-13 på vardagar. Kom gärna in om ni har frågor.

Lunds nation fortsätter att följa händelseförloppet och följa folkhälsomyndighetens och regerings restriktioner och rekommendationer. Vi uppmanar alla att göra detsamma. För att minska risken för smittspridning rekommenderar vi även våra medlemmar att inte åka hem över påskledigheten.  

För mer information kontakta q@lundsnation.se

Kuratelet Lunds nation

Lunds nation informs

On March 29th, 2020, the amendment to the prohibition on holding public gatherings and public events came into effect. The amendment means that public gatherings and public events with more than 50 participants may not be held for the time being. For this reason and to reduce the risk of spreading the virus Covid-19, Lunds nation has chosen to cancel all activities from Wednesday, April 1st until further notice.

Our office hours will be limited to 11:00-13:00 on weekdays.

Lunds nation will continuously follow the situation and act in accordance to the recommendations of the authorities. We urge everyone to do the same. We also recommend all members to not go home during the Easter holidays in order to minimizing the risk of spreading the infection.

For more information contact q@lundsnation.se

Kuratelet Lunds nation

 

Senast visade