Utlysning av nationsstipendierna VT20

Härmed utlyses Lunds nations stipendier för vårterminen 2020.

Utlysning VT20

Ansökningsblanketten finner du nedan.

AnsökningsblankettVT20

Har du några frågor, hör av dig till “q@lundsnation.se”!

Senast visade