Utlysning nationsstipendierna VT19!

Härmed lyser vi våra nationsstipendier för vårterminen 19! Har du några frågor så hör av dig till “q@lundsnation.se”

Utlysning Nationsstipendier vt19

Ansökningsblankett finnes nedan:

AnsökningsblankettVT19

Senast visade