LEDIGFÖRKLARANDE AV NATIONENS STIPENDIER HÖSTEN 2017

Lunds nations stipendier hösten 2017

Härmed ledigförklaras stipendier ur följande fonder;

 

Forna medlemmars stipendium

Utdelas till behövande och förtjänta nationsmedlemmar.

 

Claes Nosslins minnesfond

Utdelas till en i Nationen inskriven behövande medicine stud eller medicine kand med goda studiemeriter.

 

Lektor Anders Uppgrens stipendiefond

Utdelas till fattig eller obemedlad student inom Lunds Nation.

 

Karin och Nocke Svenssons stipendiefond

Utdelas till medlem som ur studiesynpunkt eller av annat skäl (tex verksamhet inom nationen) gjort sig förtjänt.

 

Stiftelsen Petrens stipendiefond

Utdelas till student inom juridiska, medicinska eller filosofiska fakulteten utan förtursordning, född i Malmöhus län som helst avlagt någon examen vid LU. Här räknas första halvan av jur kand som avlagd examen.

 

Ansökan sker på särskild blankett som finns för avhämtning på expeditionen på Agardhsgatan 1, ställes till Lunds Nation och inlämnas senast den 14 november kl. 18.59.

 

Ansökningsblankett hittar du här:  AnsökningsblankettHT17

 

Lund den 10 oktober 2017

 

________________________

Ylva Lidin

Kurator

Senast visade