Husstyrelsen

Husstyrelsen på Lunds Nation är av nationsstyrelsen ålagd uppgiften att förvalta nationens fastigheter. De arbetar ideellt för nationen och bistår med välbehövd erfarenhet och kompetens för att Lunds Nations medlemmar ska ha någonstans att bo idag och i framtiden.

 • Stefan Sveningsson
  Stefan Sveningsson Inspektor
 • Erik Sveningsson
  Erik Sveningsson Senior
 • Henrik Elmér
  Henrik Elmér Senior
 • Ulla Neppelberg
  Ulla Neppelberg Ledamot
 • Thomas Johannesson
  Thomas Johannesson Ordförande
 • Lars Birve
  Lars Birve Ordinarie Ledamot
 • Paul Pierce
  Paul Pierce VD Arkivet AB