In- och utflyttning

Inflyttning

Nyckelutlämning

Inflyttning sker normalt den första vardagen i månaden. Husförmännen kontaktar dig som inflyttande hyresgäst var och när nycklarna kan hämtas. I de fall det är möjligt att flytta in tidigare meddelar husförmännen dig via e-post.

Hemförsäkring

Oavsett om du hyr korridorrum eller lägenhet ska du teckna egen hemförsäkring. Lunds nations försäkring täcker inte skador på dina egna tillhörigheter. Det är du som kontraktsinnehavare som är ansvarig och ersättningsskyldig om det uppstår skada i bostaden genom ditt vållande, eller genom vårdslöshet från någon som tillhör ditt hushåll eller besöker dig (gäller även om du har tillstånd att hyra ut i andra hand).

Deposition

Du som hyresgäst betalar en deposition i samband med första hyran. För korridorsrum är depositionen 3000 kronor och för lägenheter mellan 4500 kronor och 8000 kronor.

Utflyttning

Uppsägning

Du säger upp ditt hyresavtal genom att under husets expeditionstider komma in och signerar uppsägningen. Uppsägningstiden kan inte förkortas, utan uppsägningen träder alltid i kraft den siste i en månad. Detta innebär att om du ska flytta från din bostad t.ex. den siste maj, måste du säga upp ditt hyresavtal senast den 30 april om du har en månads uppsägningstid.

Besiktning

När du flyttar ut ska bostaden besiktigas av vaktmästaren eller husförmännen. Bostaden ska då vara tom på personliga möbler och fullständigt städad. Städlista hittar du här.

Observera att du som kontraktsinnehavare måste vara med vid beskitningen för att diskutera eventuella skador/undermålig städning.

Nycklar

För hyresgästernas säkerhet och trygghet gör vi alltid ett låsbyte när minst en bostadsnyckel förlorats. Förlust av cylindrar, nycklar och taggar debiteras alltid kontraktsinnehavaren.

Deposition

Vid utflyttning fyller du i depositionsblanketten som du hittar här Depositionen betalas normalt tillbaka inom 4-6 veckor. Eventuella skador i bostaden eller otillräckligt städning medför avdrag på depositionen. .